Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Scandinavian countries

Class at Faculty of Arts |
ASK200003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy: 1) Osídlení Skandinávie 2)Středověk 3) Kalmarská unie 4) Novověk 5) Formování skandinávských moderních států 6) Světové válečné konflikty

(2.pol. 20 století a součanost bude probírána na kurzu Reálie Skand. zemí.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz poskytne základní vhled do dějin Švédska a sousedních skandinávských zemí. Výklad dějin je představen v chronologickém pořadí, část přednášek se zaměří na vybrané kapitoly a klíčové dějinné událostí. Cílem je podat základní informaci o historickém vývoji Skandinávie a poskytnout základ pro další studium o daném regionu.

Tento semestr je kurz vypsán pro švédštináře a kurz se zaměří na švédskou terminologii historických reálií.

Study programmes