Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Scandinavian Literature II

Class at Faculty of Arts |
ASK200006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

LS 2024, čtvrtek 15:45-17:25, č. 319 e-mail: humpal@ff.cuni.cz http://nordic.ff.cuni.cz/

Pozor - kurz začíná ve čtvrtek 7. 3.  

Dějiny skandinávských literatur II   1. úvod do kurzu; Søren Kierkegaard   2. Søren Kierkegaard (pokračování)   3. Søren Kierkegaard – Bázeň a chvění (úryvky)   4. J. P. Jacobsen – Niels Lyhne   5. Henrik Ibsen – Peer Gynt   6. Henrik Ibsen – Domeček pro panenky   7. Henrik Ibsen – Divoká kachna   8. Knut Hamsun – Hlad   9. August Strindberg – Tanec smrti (1. díl)   10. Eyvind Johnson – Břehy a příboj    

Povinná četba:

Rohde, Peter P. Kierkegaard. Olomouc: Votobia, 1995.

Kierkegaard, Søren. Svůdcův deník. Praha: Odeon, 1970, nebo Mladá fronta, 1994.

Kierkegaard, Søren. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. (zadané úryvky) Praha: Svoboda-Libertas, 1993.

Jacobsen, Jens Peter. Niels Lyhne. Praha: Mladá fronta, 1963, nebo in: Paní Marie Grubbová. Niels Lyhne. Praha: Odeon, 1986.

Johnson, Eyvind. Břehy a příboj. Praha: Odeon, 1967.

Ibsen, Henrik. Peer Gynt. Domeček pro panenky. Divoká kachna. In: Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Strindberg, August. Tanec smrti (1. díl) In: Hry II. Praha: Divadelní ústav, 2004.

Hamsun, Knut. Hlad. Praha: Dybbuk, 2016, nebo 2. vyd. 2019.

Blixenová, Karen. Zimní pohádky. In: Zimní pohádky. Anekdoty osudu. Praha: Odeon, 1986.

Sandemose, Aksel. Uprchlík kříží svou stopu. Praha: Argo, 2007. vybrané stránky (bude upřesněno v průběhu semestru) z knihy Humpál, Martin, Kadečková, Helena a Parente-Čapková, Viola. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum, 2006, nebo 2., dopl. a rev. vyd. 2013.  

Doporučená literatura:

Algulin, Ingemar. A History of Swedish Literature. Stockholm: The Swedish Institute, 1989. de Figueiredo, Ivo. Henrik Ibsen. Člověk a maska. Praha: Karolinum, 2015.

Gardiner, Patrick. Kierkegaard. Praha: Argo, 1996.

Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Kejzlar, Radko. Dějiny norské literatury 1814-1914. Praha: Academia, 1967.

Kejzlar, Radko. Ibsen. Praha: Orbis, 1956.

Stehlíková, Karolína (ed.). Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Elg, 2006.  

Popis kurzu: Tento kurz podává přehled významných autorů a vývojových proudů skandinávských literatur od počátků realismu až do 20. století, poskytne ale také úvod do díla Sørena Kierkegaarda. Literatuře 20. století je v semináři věnována jen minimální pozornost, protože bude probírána ve třetím ročníku.  

Požadavky pro atestaci (Z): Nezbytná je minimálně padesátiprocentní docházka. Pokud budou studenti mít závažný důvod minimální stanovenou docházku nesplnit, nechť se obrátí na vyučujícího. Zápočet bude udělen na základě písemného testu, který prověří znalosti látky vymezené daným časovým obdobím. Tyto znalosti by si studenti měli osvojit jednak na základě přednášek a seminářů, jednak na základě vlastního studia povinné a doporučené primární a sekundární literatury.

Annotation

In this course the students will get acquainted with Scandinavian literature from Realism to the end of the 20th century.

Study programmes