Charles Explorer logo
🇬🇧

Computer Assisted Translation

Class at Faculty of Arts |
ASPPP0001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

*PŘEDMĚT SI NELZE ZAPSAT JAKO VOLITELNÝ (kvůli omezené kapacitě). PRO STUDUJÍCÍ ÚTRL JE PŘEDMĚT VYPSANÝ VÝHRADNĚ PRO 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA.*

Předmět je vyučován v kombinaci prezenční výuky a (částečně) samostudia. V době prezenční výuky probíhá buď přednáška (ty budou během semestru cca tři), nebo cvičení (seminář). U seminářů je kvůli kapacitě počítačové učebny počet studentů omezený.

Pokud je na určitý týden plánovaná přednáška, je určená pro všechny studenty v kurzu a paralelní semináře se v daném termínu nekonají.

Během samostudia si studenti osvojí práci se softwarem Trados Studio na základní uživatelské úrovni.

Jednotlivá témata výuky:

‒ Informace k organizaci kurzu (doporučená literatura, podmínky atestace atd.); uvedení do problematiky (strojový překlad, počítačem podporovaný překlad, integrace a využití).

‒ Počítačem podporovaný překlad - podrobnosti k fungování nástrojů CAT, typy textů vhodné pro zpracování pomocí nástrojů CAT, problematika překladových pamětí.

‒ Strojový překlad - úvod: kategorie systémů, nejnovější vývoj.

‒ Nejrozšířenější systémy CAT: Trados Studio.

‒ Nejrozšířenější systémy CAT: Memsource.

‒ Nácvik zpracování textů v uvedených nástrojích.

Study programmes