Charles Explorer logo
🇬🇧

Contrastive Lexicology and Stylistics

Class at Faculty of Arts |
ATS210004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální předmět navazující na českou stylistiku, věnovaný kontrastivnímu funkčnímu pohledu na španělský a český stylistický a lexikální systém, jejich stratifikaci a konvencím úzu jazykových prostředků. Předmět pokrývá tematickou a výrazovou výstavbu sdělení v jednotlivých žánrech a druzích na mikro- a makrostylistické rovině. Přednášky z oblasti lexikologie se zaměří na rozšiřování slovní zásoby a stylistickou stratifikaci (funkční, teritoriální i sociální), vývoj slovní zásoby, dvojjazyčnou lexikografii a základy terminografie. Předmět je základem pro Překlad I, Tlumočení I.

Semináře: stylistická a lexikální analýza, práce s texty, rozšiřování slovní zásoby – praktická cvičení, odborné články.

Study programmes