Charles Explorer logo
🇬🇧

Virtual Code - Post-Bachelor study

Class at Faculty of Arts |
AVIR00027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Virtuální předmět jako prerekvizita kurzů navazujícího magisterského studia. Neumožňuje studentům bakalářského studia zapisovat si předmět, který je podložen touto prerekvizitou.