Charles Explorer logo
🇬🇧

Italian Language

Class at Faculty of Arts |
AXJAZ0003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické dovednosti. Obsahem zkoušky je prezentace projektu disertační práce a odborné literatury prostudované ke zkoušce, na kterou navazuje diskuse se zkoušejícím. Studenti prokazují znalost odborného jazyka a schopnost prezentace tématu, exaktní formulace myšlenek a hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce v daném jazyce.

S konkrétními dotazy se obracejte na doc. Pavla Štichauera, Ph.D.: https://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/italstina/pavel-stichauer/