Charles Explorer logo
🇬🇧

Biochemistry and Pathobiochemistry 1

Class at First Faculty of Medicine |
B01129

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Přednášky:

Enzymy: enzymová molekula, koenzymy

Obecné rysy metabolismu.

Biologické oxidace.

Sacharidy - trávení, vstřebávání a úvod do metabolismu sacharidů.

Sacharidy - řízení metabolismu sacharidů.

Steroidy - biosyntéza cholesterolu a žlučových kyselin.

Aminokyseliny: přeměna aminokyselin na specializované produkty.

Porfyriny a žlučová barviva.

Metabolismus purinů a pyrimidinů.

Lipoproteiny: charakteristika, dělení, metabolismus. Lipidové mediátory. Eikosanoidy.

* Semináře:

Vybrané metody používané v biochemii - fotometrie, chromatografie, elektroforéza.

Enzymy - kinetika enzymových reakcí, inhibice a regulace enzymové aktivity

Citrátový cyklus. Dýchací řetězec.

Sacharidy - metabolismus.

Lipidy - metabolismus mastných kyselin.

Aminokyseliny - přehled metabolismu AMK, transaminace, deaminace, ureosyntetický cyklus.

Vápník, fosfor - metabolismus vápníku, fosforu a dalších prvků a vitaminů potřebných pro mineralizaci kostí a zubů.

Biochemie pojivové tkáně - kolagen, elastin, proteoglykany

Zuby - chemické složení a struktura zubů

* Cvičení:

Barevné reakce sacharidů. Tenkovrstevná chromatografie sacharidů. Analýza neznámého sacharidu.

Kyselá hydrolýza škrobu. Substrátová specifita amylázy a sacharázy. Polarimetrie sacharidů.

Vybraná biochemická vyšetření u diabetu mellitu. Úvod do spektrofotometrie: Absorpční spektra různě barevných roztoků. Sestrojení kalibrační křivky. Výpočet faktoru.

Průkaz vybraných součástí slin.

Stanovení koncentrace celkového cholesterolu a triacylglycerolů. Průkaz dvojných vazeb v mastných kyselinách. Průkaz malondialdehydu. Hydrolytické štěpení tuků pankreatickou lipázou.

Metabolismus vápníku a fosforu: Stanovení koncentrace vápníku a fosforu v séru a v moči. Stanovení aktivity kostní a jaterní alkalické fosfatázy. Vlastnosti hydroxyapatitu - odolnost vůči kyselinám.

Vyšetření sekrece slin. Stanovení pufrovací kapacity slin. Stanovení koncentrace vápníku a fosfátů ve slinách.

Stanovení hemoglobinu. Aminotransferasy. Stanovení přímého a nepřímého bilirubinu.

Annotation

Biochemistry and pathobiochemistry for dentists will be concentrated on the fundamentals of metabolism related to the most important and most frequent diseases which may be encountered by the dentist (e.g. hemocoagulation disturbances, diabetes etc.). In detail will be discussed especially the digestion processes, defence against infection (inflammation) and metabolism of connective and hard tissues (bone and tooth).

The metabolism of calcium and its disturbances will be especially stressed. The biochemistry and pathobiochemistry of oral cavity (salive, dental plaque) will be stressed too.