Charles Explorer logo
🇬🇧

Basic Medical Terminology

Class at First Faculty of Medicine |
B01132

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Plán výuky je uveden pro 14 týdnů semestru.

1. Organizační náležitosti; výslovnost latiny; základní gramatika latiny

2. I.deklinace substantiv a adjektiv

3. II.deklinace substantiv a adjektiv

4. IV.deklinace a V. deklinace

5. III.deklinace (konsonantické kmeny); lexikalizované komparativy

6. III.deklinace (i-kmeny)

7. Řecké deklinace

8. Adjektiva III.deklinace

9. Participia, číslovky a adverbia

10. Opakování

11. TEST č.1; Slovotvorba I (prefixy a sufixy)

12. Slovotvorba II (latinská kompozita, řecká kompozita, hybridní termíny)

13. Receptura

14. TEST č.2; Překlady autentických diagnóz