Charles Explorer logo
🇬🇧

Histology and Embryology 2

Class at First Faculty of Medicine |
B01402

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

týden PŘEDNÁŠKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ

1. Ústní dutina,stavba sliznice,stavba gingivy, zvláštnosti topografických oblastí ústní dutiny. Kožní systém / preparáty H1,H3 / Nervový systém / preparáty :L1,L3,L5,L8 /

2. Zub, stavba zubu, parodont. Ret / B1 /,Jazyk / B3,B4 /, slinné žlázy /B6 - B8/, pancreas / B9 /

3. Gametogenesa, fertilizace, rýhování, morula. Zub / B2 /, tonsila palatina / B5 / Waldeyerův mízní okruh, měkké patro.

4. Ontogenese, vývoj a diferenciace mezodermu. Blastocysta, blastogenese, implantace do endometria, extrauterinní gravidita, základy plodových obalů.

5. Vývoj obličeje. Zevní tvar embrya, osud zárodečných listů, fetální vývoj , porod, známky donošenosti plodu.

6. Vývoj zubu. Vývoj dutiny ústní a nosní, vývoj patra, vývojové vady orofaciální oblasti.

7. Vývoj faryngového střeva, branchiogenní orgány. Vývoj zubu / prep. X 5 /, vývojové vady a odchylky při vývoji zubu.

8. Vývoj mléčné a trvalé dentice. Vývoj krční oblasti zárodku, vývoj jazyka, štítné žlázy , příštítných tělísek, vývojové vady v oblasti krku.

9. Vývoj oka a ucha. Ossifikace chondrogenní a desmogenní / A12, A14 vývoj lebky

10. Vývoj tělních dutin. Smysly /preparáty smyslů/

11. Vývoj oběhového systému, primitivní oběh krevní. Odpadají praktika - anatomické pitvy

12. Vývoj trávicího systému. Odpadají praktika - anatomické pitvy

13. Vývoj dýchacího systému.  Plodové obaly, decidua, vývoj placenty / prep. X1 a X2/

14. Vývoj urogenitálního systému.  Placenta, vývoj pupečníku, hemoplacentární bariéra, anomálie placenty / X3 a X4

15. Vývoj CNS a PNS. Fetální oběh krevní, změny po porodu, opravné ukoušení, zápočty

Annotation

Basic description of the structure and function of cells and tissues; review of microscopic anatomy. Basic description of blastogenesis and organogenesis focused to the cranial part of the embryo and structures in the oral cavity.

General and special teratology linked to the mentioned part of the embryo / body. The matter and scope of the histologic part will be closely coordinated with the curriculum of pathology.

Student should be able to recognise and analyse the histologic slide ( organ, tissues, cell types) and to characterise principal processes of embryogenesis and teratogenesis.