Charles Explorer logo
🇬🇧

Preclinical Dentistry

Class at First Faculty of Medicine |
B03032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky:

1. Seznámení s učebnou, vybavení, bezpečnost práce, seznámení se zubní ordinací

2. Obor zubní lékařství, morfologie frontálního úseku.

3. Morfologie a značení zubů

4. Morfologie premolárového úseku chrupu

5. Morfologie molárového úseku chrupu

6. Názvosloví a značení zubů, dočasná a stálá dentice, histologická skladba

7. Zubní kaz- příčiny vzniku, klasifikace

8. Rozdělení kazivých dutin - Black, Mount

9. Obecné zásady preparace zubů

10. Přehled výplňových materiálů

11. Materiály v záchovném zubním lékařství

12. Materiály k ošetření preparovaného dentinu, provizorní výplňové materiály

13. Složení a vlastnosti sklopolyalkenolátů, zásady preparace kavity

14. Složení a vlastnosti amalgámu, zásady preparace kavity

15. Složení a vlastnosti kompozitních materiálů, zásady preparace kavity

16. Vybavení zubní ordinace, vybavení zubní laboratoře, ruční a rotační nástroje, elektrické přístroje Praktika: Modelace, postup a materiály Modelační nástroje, materiály Modelace špičáku z voskového bloku Modelace premoláru z vosku na preparovaném fantomovém zubu Frontální úsek, modelace frontálního zubu ze sádrového bloku Morfologie a značení zubů Premolárový úsek chrupu, modelace ze sádrového bloku Instrumentárium k preparaci zubů Rotační nástroje, elektrické přístroje Zasazení zubů do sádrových bločků, preparace kavit Základní principy zhotovování zubních výplní Preparace jednoduchých typů kavit v pryskyřičné destičce dle vzoru Preparace jednoduchých typů kavit v pryskyřičné destičce dle vzoru, provizorní výplně Zpracování výplňových materiálů - podložkové a tmelící materiálů Preparace kavit na pryskyřičných zubech, použití provizorních výplňových materiálů Zpracování výplňových materiálů - amalgám Zpracování výplňových materiálů - sklopolyalkenoáty Zpracování výplňových materiálů - kompozita Preparace kavit na pryskyřičných zubech, výplně z polykarboxyl. a skloionomerních cementů Preparace kavit na pryskyřičných zubech, amalgamové výplně Preparace kavit na pryskyřičných zubech, výplně skloionomerem Preparace kavit na pryskyřičných zubech, kompozitní výplně Shrnutí problematiky, zápočtový test

Annotation

Preclinical dentistry is a preclinical subject leading to the understanding of basic facts of all specialties of dentistry: operative dentistry, prosthetic dentistry, oral surgery, periodontology, pediatric dentistry, orthodontics, preventive dentistry.

Students learn about principles of science on dental materials used in treatment of patients, basic procedures for caries treatment, periodontal diseases, tooth extraction techniques and prosthetic appliances realization.

Knowledge of basic manipulation with devices in dental office and laboratory. Student must be able to perform examination of the patient including X-ray reading and treatment planning.