Charles Explorer logo
🇬🇧

Pediatrics, gynecology and obstetrics

Class at Third Faculty of Medicine |
C4VL008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)     Úvod do pediatrie

2)     Historie, anamnéza

3)     Fyzikální vyšetření dítěte

4)     Růst a vývoj jedince v dětství

5)     Poruchy prenatálního vývoje

6)     Patologie plodu a novorozence

7)     Hodnocení růstu dítěte, percentily

8)     Puberta a její poruchy

9)     Praxe u lůžka - anamnéza, fyzikálního vyšetření

10) Psychomotorický vývoj

11) Poruchy vývoje motoriky z hlediska neurověd

12) Fetální oběh

13) Poruchy adaptace po porodu

14) Interpretace laboratorních nálezů v dětském věku

15) Úvod do neonatologie

16) Vyšetření novorozence

17) Vrozené vývojové vady kardiovaskulárního systému

18) Vrozené vývojové vady respiračního systému

19) Poruchy funkce ledvin

20) Trávení, malabsorbce

21) Vrozené vývojové vady GIT syst

22) Vrozené vývojové vady urotraktu

23) Poruchy endokrinního systému - růst, puberta,

24) Specifika farmakoterapie v dětském věku,

25) Vrozené vývojové vady (urotrakt, GIT,plic)

26) CAN syndrom (zneužívané a týrané dítě)

27) Nádory dětského věku

28) Mateřské mléko, kojení, poruchy výživy

29) Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví

30) Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví

31) Fyziologie porodu, vedení porodu

32) I.,II.,III. doba porodní

33) Operativní porod, (FILM + trenažér)

34) Náhlé příhody v porodnictví,

35) Interní onemocnění v těhotenství

36) Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví

37) Gynekologické vyšetření, vyšetřovací metody

38) Genetika a genetické poradenství v onkogynekologii a porodnictví

39) Základy onkogynekologie

40) Malé gynekologické výkony, základní gynekologické operace (FILM + trenažér).

41) Noční stáž - přítomnost na porodním sále

42) Paliativní péče v pediatrii a gynekologii

Annotation

Basics principles of paediatrics, gynecology and obstetrics. In pediatrics with an emphasis on the history, physical examination, congenital malformations, growth and development of the child.

In gynecology and obstetrics, with emphasis on genital anatomy, physiology and pathology of the menstrual cycle and fertility, the basic tests (laboratory and imaging), congenital malformations and endocrine syndromes, prenatal screening and diagnosis of congenital anomalies.

Parallel are taught relevant part of special pathology, pathophysiology and pharmacology.

Students are educated to an integrated approach to solving problems of patients, lessons have a character problem-oriented studies.

Information about subject (by Department of radiodiagnostics) is in application Vyuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz).