Charles Explorer logo
🇬🇧

Aerobic Course II - Obtaining a licence - professional level

Class at Third Faculty of Medicine |
CVOL0152

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Organizace, program, zásady, plán, řád kurzu, Anatomie, Fyziologie, Fyziologie tělesné zátěže, První pomoc, Traumatologie, Doping, Vedení skupinové lekce, Sestavování vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci, Modifikace cviků aerobních a tanečních forem cvičení pro různé skupiny cvičících, Analýza držení těla v polohách a pohybech, Analýza pohybových stereotypů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení, Obecná teorie a didaktika sportovního tréninku, Regenerace a hygiena sportu, Pedagogika, Psychologie sportu, Zdravý životní styl, Podnikání ve sportu a v oblasti fitness, Právní souvislosti činnosti instruktora, Nácvik správné techniky a kroků, správného držení těla a dýchání, Metodika, Hudební nauka.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

kurzovné – 3000,-Kč/ student/ semestr. Úhrada kurzovného nejpozději do prvního týdne výuky poznámky: po úspěšném absolvování kurzu a zkoušek obdržíte osvědčení Instruktor aerobiku – profesní stupeň.

Opravňuje k získání živnostenského listu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu - tj. 8 přihlášených studentů.