Charles Explorer logo
🇬🇧

Pathology and Forensic Medicine in Practice

Class at Third Faculty of Medicine |
CVOL0159

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Praxe v rutinní bioptické, cytologické a nekroptické činnosti na odděleních patologie a soudního lékařství KNL, a.s. a dalších spolupracujících odděleních KNL (zejména odd. klinické a soudní toxikologie, klinická pracoviště, účast na seminářích). Student se účastní pitevního provozu v rámci zdravotních, patologicko-anatomických a soudních pitev, odečítání biopsií a nekropsií, laboratorního zpracování, odběru biologického materiálu.

Dále účast na denních seminářích a onkotýmech.V místě konání je pro studenty zajištěna možnost ubytování v zařízení KNL, a. s. (kontaktujte prosím pí. Bc.

Denisu Tomovou, tel. 485 312 177).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz bude probíhat v Centru PATOS, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 357/10, 460 63 Liberec. Výuka probíhá pouze ve zkouškovém období mimo ostatní povinnou výuku, pouze v pracovním týdnu plnou a soustavnou denní docházkou. Výuka trvá vždy celý pracovní týden (to jest 5 pracovních dnů), kapacita pracoviště umožňuje stážovat maximálně dvěma studentům současně. Volné termíny jsou vypsány níže. Studenti se ohledně vybraných termínů obrátí na garanta předmětu (patos@nemlib.cz), kde se přihlásí na jeden z následujících týdnů. Přihlašování začíná vždy 3 měsíce před termíny stáží, tzn. 1.3. na červen a 1.6. na září.

Termíny:

Letní semestr: 03. 06. 2024 - 07. 06. 2024 volná 2 místa; 10. 06. 2024 - 14. 06. 2024 volná 2 místa; 17. 06. 2024 - 21. 06. 2024 volná 2 místa; 24. 06. 2024 - 28. 06. 2024 volná 2 místa;

Podzimní zkouškové: 02. 09. 2024 - 06. 09. 2024 volná 2 místa; 09. 09. 2024 - 13. 09. 2024 volná 2 místa; 16. 09. 2024 - 20. 09. 2024 volná 2 místa; 23. 09. 2024 - 27. 09. 2024 volná 2 místa;