Charles Explorer logo
🇬🇧

Paediatric Dentistry I.

Class at Faculty of Medicine in Pilsen |
E0207471

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplň a úkoly dětského zubního lékařství

Stomatologické vyšetření dítěte

Anatomie dočasných zubů

Prořezávání zubů, komplikace

RTG vyšetření v dětském zubním lékařství

Zásady jednání s dětmi, psychoprofylaxe

Ošetřování nespolupracujících dětí

Anestézie v dětském zubním lékařství

Ošetřování dětí v celkové anestézii

Prevence onemocnění dutiny ústní u dětí

Kaz v dočasném chrupu, zubní kaz v časném dětství

Předčasné ztráty dočasných zubů a jejich význam

Záchovná stomatologie v dětském věku

Patologické stavy dřeně a periodoncia dočasných zubů

Výplňové materiály v dětském zubním lékařství

Extrakce zubů u dětí, indikace, kontraindikace, komplikace

Úrazy zubů u dětí

Protetické náhrady a terapeutická zařízení v dětském věku

Ošetřování zubů s nedokončeným vývojem

Chirurgické výkony v dětském zubním lékařství

Parodontopatie u dětí, onemocnění ústní sliznice u dětí

Onemocnění mízních uzlin v orofaciální oblasti u dětí

Diferenciální diagnostika otoků a asymetrií obličeje u dětí

Poruchy vývoje zubů

Syndrom týraného dítěte

Ošetřování HIV+ dětí

Annotation

Subject and tasks of paediatric dentistry. Dental examination of child.

Anatomy of deciduous teeth. Teeth eruption, complications. X-rays examination in paediatric dentistry. Basic communication with children, psychoprophylaxis.

Pain control in paediatric dentistry. Treatment of children under general anesthesia. Deciduous teeth caries. Premature loss of deciduous teeth and its importance.Restorative dentistry in childhood.

Restorative materials in paediatric dentistry.

Tooth extractions in children, indications, contraindications, complications. Teeth injuries in children.

Prosthetic and therapeutical appliances in childhood.. Treatment of teeth with unfinished development.

Surgical procedures in paediatric dentistry.

Parodonthopathies in children, diseases of oral mucosa in children.

Diseases of lymphatic nodi in orofacial region in children.

Swellings and asymetries in children - differential diagnosis.

Disturbances in teeth development.

Child neglection syndrom. Treatment of HIV + children. Practical interpretation of x-ray pictures.