Charles Explorer logo
🇬🇧

Prosthetics Dentistry

Class at Faculty of Medicine in Pilsen |
E0208477

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Fixní protetika, Úvod do fixní protetiky

Vyšetření, studijní modely, artikulátory, diagnóza, stanovení léčebného plánu

Základní principy preparace

Typy korunek

Zachování a rekonstrukce pilířů

Biomechanika můstků

Problematika těla můstků

Postupy při otiskování

Provizorní ošetření pilířů

Adhezivní můstky

Opravy a snímání můstků

Dentální keramika

Celokeramické a metalokeramické korunky a můstky, laboratorní postupy, hygiena a fixní protetika

Vyšetření, klasifikace defektů chrupu

Indikace částečných snímatelných náhrad s ohledem na typ defektu

Sponové snímatelné náhrady - ordinační a laboratorní fáze zhotovení

Nesponové snímatelné náhrady, attachmenty, rezilienční a šarnýrové klouby

Opravy částečných náhrad s kovovou konstrukcí

Preventivní aspekty v návrhu, konstrukci a užívání náhrady

Funkční vyšetření stomatognátního systému

Artikulátory a artikulační techniky

Protetické řešení defektů s oslabeným parodontem, základní pravidla pro obnovu biostatické rovnováhy

Annotation

Fixed Prosthodontics

An introduction to fixed prosthodontics,taking history and examination,study casts,articulators,diagnosis and treatment planning,principles of tooth preparation,type of crowns,restoration of mutilated and pulpless teeth,principles of biomechanice,Pontius and edentulous ridges,impressions and records for indirect procedures,provisional restorations,resin bonded prostheses,repair and removing of the crowns,introduction to dental ceramics,all-ceramic and the metal ceramic crown and bridges,laboratory procedures,hygiena and fixed prosthetics