Charles Explorer logo
🇬🇧

Forensic Dentistry

Class at Faculty of Medicine in Pilsen |
EA0209018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prednášky:

Soudne-lékarská tanatologie, posmrtné zmeny, atypické formy mrtvolného rozkladu

Náhlá smrt

Mechanické trauma

Udušení

Strelné poranení

Problematika alkoholismu obecne

Dopravní nehody

Obecná toxikologie

Semináre:

Zajištení soudne-lékarské služby v CR, zdravotní a forenzní význam soudního lékarství, Vyhl. c. 19/1988 Sb. "O postupu pri úmrtí a o pohrebnictví", nález mrtvé osoby mimo zdravotnické zarízení, druhy pitev.

Soudne-lékarské a kriminalistické aspekty, identifikace neznámé osoby, stomatologická identifikace

Soudne-lékarská traumatologie, zranení obliceje, prohlídka živých osob.

Právní odpovednost pri poškození života a zdraví cloveka, lékarské pochybení pri výkonu stomatologické praxe, lékarská zpráva o zranení.

Morfologické nálezy u násilné smrti.

Annotation

The autopsy: External and Internal

Examination.

Examination of the scene of death.

The pathology of wounds

Poisoning deaths.