Charles Explorer logo
🇨🇿

Konservační zubní lékařství

Předmět na Lékařská fakulta v Hradci Králové |
FD10040

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Sylabus

Lectures from subject Restorative Dentistry (FD10040) are replaced by lecture „Isolation of working field in dentistry” 18. 10. 2021 and practical course 29. 10. 2021 in subject Dental Materials (FDP018) - 2nd year.

Lectures

Isolation of working field in dentistry. (Kapitan)

Practical course

Rubber dam placement. (Kapitan)

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Anotace

Basic principles and modes of the restorative therapy in permanent and deciduos dentitions.