Charles Explorer logo
🇨🇿

Klinické zubní lékařství V

Předmět na Lékařská fakulta v Hradci Králové |
FD10074

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Sylabus

Subject Clinical Dentistry V (FD10074) is substituted by subject Clinical Dentistry V (FDP069).

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Anotace

Practical education of more advanced and less common diagnostic, therapeutic, and prophylactic procedures in all fields of dentistry in a dental office. Basic tasks according to specializations in dentistry.