Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice and internships

Class at Faculty of Medicine in Hradec Králové |
FPV42

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stáž/e na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod..