Charles Explorer logo
🇬🇧

The development of journalism after 1989

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM093

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přestavbový prolog oficiální, samizdatové a exilové žurnalistiky.

Polistopadová transformace české žurnalistiky v komparativní perspektivě. 

Proměny kolektivní reprezentace novinářů

Vývoj představ o svobodné žurnalistice.

Liberalizace mediálního trhu

Diskuze: Jak nás stále (ne)ovlivňují základy žurnalistiky z 90. let?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je věnován vývoji žurnalistiky během společenské změny v roce 1989 a v následujících letech. Cílem předmětu je ukázat, jak se v té době ustavovaly některé základní premisy, postupy, rutiny, regulace a samoregulace, které často až dosud ovlivňují žurnalistiku.

Předmět je organizován blokovou výukou, na přednášky navazuje projekt studentských prací, které mapují vybrané důležité momenty žurnalistiky do roku 2004.