Charles Explorer logo
🇬🇧

Comics as Medium

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM181

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět studenty seznámí se základní historií a vývojovými etapami komiksu, jeho vnitřní strukturou a unikátními narativními mechanismy, měnící se rolí komiksu ve společnosti a v neposlední řadě s využitím komiksu jako prostředku mediální komunikace. Důraz je kladen na chápání komiksu jako svébytného média a nikoliv žánru, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

I když se jedná o průřezový předmět, zvláštní pozornost bude věnována komiksovému žurnalismu a jeho možnostem.