Charles Explorer logo
🇬🇧

Media Literacy and Media Education

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM221

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář v letním semetru 22/23 probíhá prezenční formou v rámdi semestru se střídá prezenční výuka se samostudiem. Výstupem projektu je praktický projekt, který bude v ideálním případě realizován.

Setkání první 6. 10. 2023 Seminář: Představení vyučujícího, seznámení s cíli, struktorou a obsahem předmětu, možné podoby zakončení předmět.

Setkání druhé 13. 10. 2023 - Samostudium: Úkolík 1: v odpovědi na dopis a email zaslat medialon zodpovídající zaslané otázky (viz přílohu Dopis č. 1) - odeslat emailem na wolak@fsv.cuni.cz

Setkání třetí 20. 10. 2023 Seminář: Východiska a témata mediální výchovy - vstupní přednáška pro úvodní rozhled po tématu (prezentace v dokumentech, kdo by měl zájem hlouběji, tak doporučuji přílohy Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání a K zavádění mediální výchovy)    

Setkání čtvrté 27. 10. 2023 - Samostudium: Úkolík 2: Rozhovor s osobou blízkou o potřebě mediální gramotnosti (odeslat emailem písemný záznam, příprava na prezentaci zjištění na příští hodině)

Setkání páté 3. 11. 2023 Seminář: Mediální gramotnost a její proměny - debata, prezentace výsledků ze zjištění z rozhovorů, učebnice a studijní opory (ukázky), metodika mediální výchovy Úkolík na příště: pročíst text RVP (Rámcový vzdělávací program) pro ZV a G - kapitoly mediální gramotnost a DOV (Doporučené očekávané výstupy) - naleznete v  dokumentech 

Setkání šesté 10. 11. 2023  Seminář: Mediální výchova jako součást českého vzdělávacího systému - současný stav a výhled do budoucna

Setkání sedmé 17. 11. 2023 Samostudium: Úkolík 3: Najděte a popište inspirativní projekty na podporu mediální gramotnosti (1 ČR a jeden zahraniční)

Setkání osmé 24. 11. 2023 Seminář: Inspirativní projekty na podporu rozvoje mediální gramotnosti (prezentace zjištění ze samostudia - každý prezentuje své výstupy)

Setkání deváté 1. 12. 2023 Samostudium: Úkolík 4: Připravit stručný záměr/záměry vlastního projektu, který budete prezentovat ostatním

Setkání desáté 8. 12. 2023 Semínář:Diskuse nad tématy projektů - medotická inspirace, první představení záměrů

Setkání jedenácté 15. 12. 2023 Seminář:  Prezentace záměrů projektů, diskuse, pilování témat a metodiky - VÁNOČNÍ BESÍDKA

Setkání dvanácté 22. 12. 2023 Samostudium: příprava záverečného projektu ve vánočním rozjímání

Setkání třinácté 5. 1. 2024 Seminář: Závěrečné setkání, konzultace dílčích výstupů, prezentace hotových projektů - pokud již budou. Radost z výsledků. ;-)    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář Mediální gramotnost a mediální výchova je určen studentům magisterského studia oborů Mediální studia a Žurnalistika (ale i dalších oborů), kteří uvažují o pedagogické praxi, případně se zabývají (či se chtějí zabývat) problematikou mediální pedagogiky a mediálního vzdělávání. Předmět seznamuje studenty s problematikou mediální gramotnosti a jejím rozvíjením prostřednictvím mediální výchovy, a to v historické i současné perspektivě, zvláštní důraz je kladen na metody aplikace v soudobé pedagogické praxi (ale též v rodinném prostředí, mimoškolním vzdělávání, andragogice, vzdělávání seniorů, neformálních aktivitách, atd.).

Cílem předmětu je motivovat studující k vytvoření vlastního projektu na podporu rozvoje mediální gramotnosti, který v ideálním případě bude ve výsledku ozkoušen v praxi.