Charles Explorer logo
🇬🇧

Development and Position of the Media in Modern Society

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM401

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

Proměny konceptu svobody projevu a svobody médií

Komercionalizace tisku a rozvoj reklamy na přelomu 19. a 20. století.

Koncentrace vlastnictví - mediální magnáti 20. století

Propaganda: média a 1. světová válka, 2. světová válka.

Propaganda: média a studená válka.

Vývoj světové kinematografie

Rozvoj tisku v meziválečném období

Vývoj rozhlasového a televizního vysílání

Proměny pojetí žurnalistiky jako povolání v moderní společnosti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz podá posluchačům ucelený výklad vývoje médií v kontextu vývoje lidské společnosti a kultury v období od poloviny 19. století do konce 20. století. Akcentován bude zejména vývoj v rámci západní kultury (především USA, Evropa) a v tomto kontextu pak bude připomenut i vývoj v českých zemích. V rámci přednášky se bude na vývoj médií nahlížet z pozic mediocentrického kulturního přístupu a soustředit se bude pozornost především na to, jak média jakožto významný hybatel sociální a kulturní změny ovlivňovala vývoj a podobu společnosti v daném období.

Proměny konceptu svobody projevu a svobody médií

Komercionalizace tisku a rozvoj reklamy na přelomu 19. a 20. století.

Koncentrace vlastnictví - mediální magnáti 20. století

Propaganda: média a 1. světová válka, 2. světová válka.

Propaganda: média a studená válka.

Vývoj světové kinematografie

Rozvoj tisku v meziválečném období

Vývoj rozhlasového a televizního vysílání

Proměny pojetí žurnalistiky jako povolání v moderní společnosti.