Charles Explorer logo
🇬🇧

Theoretical Concepts of Journalism Studies in Practice I

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM414

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studující budou rozděleni do dvojčlenných až tříčlenných skupin a vypracují seminární úkoly podle přesného zadání týkající se níže uvedených témat (každá skupina jeden úkol). Během semináře seznámí každý týden jedna skupina přítomné s tím, jak úkol vypracovala. Přesná zadání budou vyučujícím podrobně představena a zapisování k nim proběhne během prvního seminárního setkání (2. 10. 2023).  

Skupinové praktické úkoly a kritické diskuse během seminářů se budou týkat témat:

Bias (předpojatost) v mediálních sděleních

Dopady vlastnictví médií na jejich obsah

Stereotypy v mediálních a reklamních sděleních

Rámce v mediálních sděleních

Sémiotické koncepty a jejich analytické uplatnění

Diskurzivní analýza a její uplatnění

Narativní analýza mediálních obsahů

Crossmediální publikační strategie a její diagnostika

Transmediální publikační strategie a její diagnostika

Hyperlokální žurnalistika a její specifika

Annotation

The course is a co-requisite for the course Theoretical Concepts for the Studying Journalism I and is optional. Its aim is to offer students a practical overlap of theoretical concepts towards their usability in research and everyday journalistic practice.