Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Practice of Debate Moderation in Radio and TV

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM442

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Forma a styl moderování zpravodajských relací v závislosti na formátu rozhlasové a televizní stanice (problematika formátu rozhlasových a televizních stanic, resp. jejich zpravodajských relací, ukázky z vysílání zahraničních televizních stanic BBC, CNN, NBC, France 24, ZDF apod.)

2) Základní pojmy vztahující se k problematice techniky mluveného slova (péče o hlas, výcvik mluvního ústrojí, ovládání hlasu a rytmu v souvislém textu, nejčastější artikulační chyby a jejich náprava)

3) První praktické cvičení (první interpretace zpravodajského textu před mikrofonem a kamerou)

4) Rozbor prvního praktického cvičení (přednosti a nedostatky, odstraňování nedostatků při interpretaci textu)

5) Základní pojmy vztahující se k nonverbální komunikaci moderátora zpravodajské relace v televizi (gesta, mimika, pohyb v prostoru apod.), praktické ukázky z vysílání zahraničních i domácích stanic

6) Druhé praktické cvičení (interpretace různých druhů textů před mikrofonem a kamerou)

7) Rozbor druhého praktického cvičení (rozbor schopností účastníků kurzu odlišit interpretační specifika různých typů textů)

8) Funkce jednotlivých pracovních pozic v newsroomu, s nimiž moderátor přichází do styku (příprava vzniku televizní zpravodajské relace)

9) Příprava třetího praktického cvičení (vznik zpravodajské televizní relace)

10) Třetí praktické cvičení (vysílání televizní zpravodajské relace)

11) Rozbor třetího praktického cvičení (přednosti a nedostatky, odstraňování nedostatků při moderování televizní zpravodajské relace)

12) Rozbor třetího praktického cvičení (přednosti a nedostatky, odstraňování nedostatků při moderování televizní zpravodajské relace)

13) Závěrečné zhodnocení kurzu, shrnutí teoretických poznatků a rozbor praktických dovedností účastníků kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je osvojení si základních teoretických poznatků vztahujících se k práci moderátora zpravodajských relací v televizi a rozhlase. Následně jsou teoretické znalosti prověřovány v praxi - ať již jde o interpretaci různých typů zpravodajských textů před mikrofonem a kamerou, o práci se čtecím zařízením či o úpravu zpravodajských textů před jejich interpretací.

V závěru semináře si každý z jeho účastníků vyzkouší odmoderování televizní zpravodajské relace.