Charles Explorer logo
🇬🇧

Media Management

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM470

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)     Úvod do studia předmětu. Vymezení pojmů, šíře, ekonomika, společenská odpovědnost. Řez 2022. 2)     Cíle a pravidla managementu médií.

Rozdílnosti dle velikosti, typů, zaměření. Měření úspěchu. 3)     Nástroje managementu.

Organizační struktury, data procesů (BI), systémy, odměňování atd.. 4)     Základní jednotka Redakce. Zákonitosti řízení, procesy vnitřní i vnější.

Měření zdatnosti. 5)     Management obchodního oddělení a inzerce. 6)     Management placeného obsahu (print, online, ondemand, atd.). 7)     Management výroby (TV, R, print, online). 8)     Management marketingu a PR (specifika médií). 9)     Backoffice a jeho důležitost v managementu (finanční oddělení, HR, právní, ostatní). 10)   Obsah jako manažerský produkt ve všech úrovních (pravidla, zákonitosti úspěchu, rozdíly trhu). 11)   Třecí plochy managementu médií, etika (společnost, konkurence, profesní organizace, atd.). 12)   Predikce vývoje, vize médií a tedy i managementu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Management médií je svorníkem nad obsahovou i ekonomickou zdatností a významem jednotlivých médií, a to bez ohledu na jejich velikost, typ či zaměření. Pochopení základů principu managementu, pravidel úspěchu, jeho měření a výkladu, znalostí jednotlivých procesů uvnitř i vně jednotlivých společností, komponent, ze kterých se byznysově i obsahově skládá, návazností, ve kterých funguje, a to nejen v redakcích, ale ostatních odděleních, jsou základem k pochopení fungování médií nejen uvnitř, ale v jejich roli ve společnosti vůbec.