Charles Explorer logo
🇬🇧

Visual Culture

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy přenášek:   1. část: VIZUALITA FOTOGRAFIE (doc. Silverio) 21. 2. 2024  Vznik současné vizuální kultury (společenské změny 19. a 20. stol., mechanická reprodukce), vlastnosti média, "jak rozumět fotografii" 28. 2. 2024  Technické a digitální obrazy (stopa versus konstrukt, remediace), fotografie technický determinismus  a vliv fotografie 6. 3. 2024  Fotografický obraz a jeho podoby, styly a příkladové studie 13. 3. 2024    Proměny fungování fotografie v dějinách, styly a příkladové studie 2. část: AUDIOVIZUALITA (prof. Štoll) 20. 3. 2024 Audiovizualita I - dimenze pohybu a času 27. 3. 2024 Audiovizualita II - dimenze zvuku 3. 4. 2024 Audiovizualita III - výstavba prostoru a dramaturgie díla (střih) 10. 4. 2024 Audiovizualita IV - základy manipulace (včetně propagandy) 3. část: VIZUALITA V REKLAMĚ A VEŘEJNÉM PROSTORU (doc.

Hejlová a L. Kajnar) 17. 4. 2024 Historie a vývoj loga (L.

Kajnar) 24. 4. 2024 Logo, návrh, design management a architektura značky (L. Kajnar) 1. 5. 2024 - STÁTNÍ SVÁTEK  8. 5. 2024 - STÁTNÍ SVÁTEK 15. 5. 2024 Vizuální kultura v kontextu marketingové komunikace (doc.

Hejlová)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je úvodním kurzem do světa obrazů a komunikace. V rámci přednášek budou studentům představeny hlavní projevy vizuální kultury v jejich nejrozmanitějších podobách.

Po obecném úvodu do vizuální kultury budou následovat přednášky věnované obrazovému jazyku ve filmu, specifickým aspektům fotografického obrazu a roli a funkci grafického designu.