Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Media System

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.         Úvodní setkání

2.         Východ versus Západ a středoevropské dědictví komunismu

3.         Sametová revoluce a kolaps komunistického mediálního systému

4.         Vlastnictví médií po roce 1989

5.         Boj o vysílání veřejné služby

6.         Nová média a jejich vliv na českou žurnalistiku

7.         Tabloidizace, alternativní média a fake news

8.         Čeští novináři

9.         České mediální publikum

10.       Česká média a česká demokracie

11.       České mediální trendy v komparativní perspektivě

12.       Závěrečné setkání, test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz poskytuje základní přehled o české mediální krajině a jejím vývoji ve středoevropském kontextu po roce 1989, seznamuje rovněž studenty s vybranými vědeckými studiemi, které českou mediální krajinu a její vývoj reflektují. Jednotlivá setkání se soustředí na různé aspekty polistopadové transformace českého mediálního prostoru s ohledem na politické, ekonomické, kulturní a technologické faktory, v závěrečné části se pak reflektuje současný stav a vývojové tendence českých médií z normativní a komparativní perspektivy.