Charles Explorer logo
🇬🇧

Book as a Medium I

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB110

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Podmínky pro splnění studijních povinností: podmínkou zkoušky v ZS a LS je pravidelná účast na přednáškách a splněné průběžné testy, včetně zadaného či zvoleného tématu ve formě eseje a splněné podmínky závěrečného testu. 1/ Předchůdci moderních nakladatelů a knihkupců u nás doma i ve světě Literatura: Kneidl, P. : Z historie evropské knihy, Praha 1989, str. 51-105, Halada, J. :Člověk a kniha, Praha 1993, str. 5-33, Bohatcová M. a kol.: Česká kniha v proměnách století, Praha 1990, Voit, P.: Encyklopedie knihy, Praha 2006 (obojí jako rozšiřující, nikoliv závazná literatura)2/ Knižní trh po vynálezu knihtisku do roku 1848Literatura: Kneidl, P. : Z historie evropské knihy, Praha 1989, str. 105-121, Halada, J. : Člověk a kniha, Praha 1993, str. 34-42, Bohatcová M. a kol.: Česká kniha v proměnách století, Praha 19903/ Čeští nakladatelé první a druhé poloviny 19. století ? Jan Otto, J. R.

Vilímek, otec a synLiteratura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, Švehla, J.: Jan Otto, Kus historie české knihy, Jinočany 2002, Vilímek, J.R.: Osobnost a závod, Praha 1937 4/ Čeští nakladatelé první a druhé poloviny 19. století ? J. R.

Vilímek, otec a syn, F. Topič, J.

LaichterLiteratura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, Vilímek, J.R.: Osobnost a závod, Praha 1937, Laichter, J.: Život a dílo: Vzpomínky a úvahy, Praha 1953 5/ Čeští nakladatelé první a druhé poloviny 19. století, pražští a venkovští nakladatelé do 1. světové válkyLiteratura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996 6/ Čeští nakladatelé 20. století ? nakladatelé vstupující na knižní trh se vznikem republikyLiteratura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, Šalda, J.: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace, Praha 2001, 7/ Čeští nakladatelé 20. století ? 20. léta a rozmach nakladatelského podnikání, dílčí testLiteratura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, Štorch-Marien, O.: Vzpomínky I-III, Praha 1966, 1969, 1972, Firt, J.: Knihy a osudy, Brno 1991, Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení, Praha 1992, Šalda, J.: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace, Praha 2001 8/ Čeští nakladatelé 20. století ? krize přelomu 30. let a období do března 1949Literatura: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, Štorch-Marien, O.: Vzpomínky I-III, Praha 1966, 1969, 1972, Mikota, J.: Krize knihy a krize stavu, Praha 1935, Poláček, V.: Nakladatel píše synovi, Praha 1941, Šalda, J.: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace, Praha 2001, Poláček, V.: Nakladatel píše synovi. Dvacet pět listů o poslání a práci nakladatele a knihkupce, Praha 1941, Mahen, J.: Knížka o čtení praktickém, Brno 1924 9/ Čeští nakladatelé 20. století ? zánik soukromých nakladatelů a vznik centrálního knižního trhuLiteratura: Pilz, J.: Národní 9, Praha 1961, Halada, J.: Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006, kapitola Nakladatelství v systému plánovaného a regulovaného trhu, Praha 2007 10/ Čeští nakladatelé 20. století ? socialistické knižní podnikání, léta uvolnění (rok 1968 a 1969) a léta zmaru (normalizace)Literatura: Zach, A.: Kniha a český exil 1949-1990, Praha 1995, Halada, J., Knižní trh a čeští nakladatelé, v Pražském jaru 1968: naděje a zklamání, str. 317- 324, in Pražské jaro 1968, Literatura, film, média, Praha 2009, Halada, J.: Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006, kapitola Nakladatelství v systému plánovaného a regulovaného trhu, Praha 200711/ Nakladatelé po roce 1989 ? tři fáze počátku 90. let Literatura:Halada, J.

Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006, Praha 2007, Zach, A.: Kniha a český exil 1949-1990, Praha 1995, Šmejkalová,J,: Kniha (K nakladatelské teorii a praxi), Brno 2000, Halada, J., Čtenářský výzkum, časopis Čtenář, č. 10-12/1995, Halada, J., Nakladatelé z pohledu sociologického výzkumu I.-X., časopis Knihy 93, říjen ? prosinec 199312/ Nakladatelé po roce 1989 ? období formování knižního trhuLiteratura: Halada, J. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006, Praha 2007, Pistorius,V.: Kniha, Praha 2003, Zach, A.: Kniha a český exil 1949-1990, Praha 1995, Šmejkalová,J,: Kniha (K nakladatelské teorii a praxi), Brno 2000, Halada, J., Čtenářský výzkum, časopis Čtenář, č. 10-12/1995, Halada, J., Nakladatelé z pohledu sociologického výzkumu I.-X., časopis Knihy 93, říjen ? prosinec 1993 13/ Současný světový knižní trh, závěrečný test Cíl předmětuOsvojení znalostí přednášené mediální problematiky, orientace v oboru knižního trhu ve smyslu žurnalistické prezentace a uplatnění v médiích.

Požadavky ke kontrole studiaPrůběžný test, esejMetody výukyPřednáškaVstupní požadavkyPřijetí do bakalářského studiaLiteraturaViz výše

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

První část předmětu Kniha jako médium se věnuje dějinám nakladatelství. Je určen posluchačům bakalářského studia a klade si za cíl seznámit je s mediální problematikou klíčových momentů z dějin českého nakladatelského podnikání, a to nejen v deskripci meritorního tématu, ale i všech souvislostí, které vyplývají z literárního, kulturního i společenského a politického kontextu. Důraz je kladen na období od poloviny devatenáctého století až po současnost, všech podstatných proměn a zvratů v oblasti nakladatelského podnikání.