Charles Explorer logo
🇬🇧

Work with Information and Sources

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB202

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Plán přednášek:

1. Úvodní hodina

2. Vyhledávání v monitorovacích zdrojích (Newton, Factiva, ISI atd.)

3.  Vyhledávání v odborných databázích z oblasti médií a žurnalistiky (SAGE, ProQuest atd.)

4. Citační etika, citační generátory a manažery

5. Veřejné zdroje I. - Statistické zdroje, weby státní správy a samosprávy, databáze, registry

6. Dezinformace a jejich ověřování - host: novinářka Lucie Tomanová

7. -

8. Lidské zdroje (etika práce se zdrojem, motivace poskytovatele informací, ověřování informací a jejich archivace, ochrana zdroje) - novinář z praxe Jakub Troníček a použiti zdroje při kauze

9. Veřejné zdroje II. - Legislativní zdroje (právní weby, zákony, regulační a samoregulační orgány), obchodní rejstřík, registr veřejných zakázek, katastr nemovitostí atd.

10. Média na internetu jako zdroj informací – pokročilé vyhledávání, portály z oblasti médií a žurnalistiky; Sociální sítě jako zdroj informací; Podcasty a další elektronické zdroje

11. Analytické nástroje ve výzkumech (např. Atlas.ti, SPSS, nVivo, Newton Dictate) a možnosti statistického a grafického zpracování dat

12. Skupinová diskuze a reflexe

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studující předmětu získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti, potřebné k těmto stěžejním akademicko-vědním úkonům:

- Vyhledávání v odborných i veřejných zdrojích, na sociálních sítích

- Práce s analytickými nástroji, výběr vhodného nástroje pro vlastní výzkum

Předmět je vhodný pro všechny studující oboru Komunikační studia na FSV UK bakalářského stupně studia. Studující prvních ročníků získají hlubší vhled do informačních zdrojů na FSV UK, studujícím 2. ročníku pomůže při koncipování a přípravě bakalářského projektu a studující 3. ročníku získají znalosti využitelné při zpracovávání výzkumné části kvalifikační práce a znalosti o analytických nástrojích.

Předmět je zaměřen na praktické používání informačních zdrojů pro všechny studenty Komunikačních studii, ale i na používání veřejných informačních zdrojů pro budoucí žurnalisty a pracovníky v médiích a PR.

Obsah kurzu bude reflektovat výzkumné a profesní zájmy studujících, vše bude vysvětlováno na konkrétních příkladech. Předmět je zakončen zápočtem.