Charles Explorer logo
🇬🇧

Development of Broadcast Media

Class at Faculty of Social Sciences |
JKM123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek: 1) Průkopníci rozhlasu, počátky rozhlasového vysílání ve 20. letech  2) Období rozvoje rozhlasu ve 30. letech, počátky televizního vysílání 3) Rozhlasová propaganda v době 2. světové války 4) Vývoj rozhlasu a televize v zahraničí ve 40. a 50. letech 5) Rozhlas a televize v Československu ve 40. a 50. letech 6) Vývoj rozhlasového a televizního vysílání v zahraničí v 60. letech 7-8) Rozhlas a TV v Československu v 60. letech  9) Proměny R a TV vysílání v zahraničí v 70 a 80. letech 10) Rozhlas a TV v Československu v období normalizace    11) Transformace R a TV vysílání v 90. letech v českých zemích, vznik duálního vysílání 12) Vývojové trendy vysílacích médií na počátku 21. století

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu bude seznámit studenty s historií rozhlasového a televizního vysílání. Výklad bude veden chronologicky u obou médií od technických průkopníků až po současnost.

Přednášky budou kombinovat pohled na vývoj rozhlasu a televize v zahraničí (s důrazem na USA a evropské země) s historii vysílání v Československu/České republice. Vyučující budou prezentovat různé aspekty tohoto vývoje - rozhlas a televize z hlediska fungování mediální organizace, vysílaný program, ekonomické fungování médií, vztah rozhlasu a televize a politického systému v různých zemích a obdobích, rozhlas a televize ve službách propagandy, vliv těchto médií na životní styl, vztah médií a kultury, média a globalizace, propojování rozhlasu a televize s novými médii.