Charles Explorer logo
🇬🇧

Media Education

Class at Faculty of Social Sciences |
JKM129

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět je realizován převážně formou projektové výuky uvedené několika rámujícími přednáškami s diskusí

Témata rámcující přednášky: 01. Uvedení do problematiky mediální gramotnosti a mediální výchovy. Výchova a vzdělávání (formální, neformální, informální). Mediální gramotnost a mediální výchova jako součást všeobecného vzdělání a vzdělávání. Cíle a poslání mediální výchovy, přístupy k výuce mediální výchovy, zdroje a prameny pro výuku k životu s médii 02. Mediální výchova v historickém kontextu, mediální výchova v zahraničí, vývoj a současný stav (přehled). Mediální výchova v českém prostředí (vývoj a současný stav), mediální výchova a její pozice v současném českém školství 03.  "Systémové" problémy mediální výchovy: vztah k ostatním "výchovám", chápání šíře pojmu "mediální". "Společenské" problémy mediální výchovy: je mediální výchova součástí přípravy k plnohodnotnému občanství? Má mediální výchovaobranný charakter? 04. Aktuální témata spojovaná s mediální výchovou (fake news, dezinformace, propaganda, digitální a nová média, ochrana osobních údajů atd. - bude neustále aktualizováno) 05. Neformální mediální výchova (v rodině, vrstevnická, v rámci third spaces apod.) 06. Mediální výchova pro dospělé (celoživotní mediální učení, specifika mediálního vzdělávání dospělých, mediálně vzdělávací nabídka pro dospělé)

Projektová část: 07.-11.  Zadání témat projektu, případně ustavení týmu, práce na projektu pod vedením pedagogů 12. Prezentace projektu     

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty s mediální gramotnosti a jejím rozvíjením prostřednictvím mediální výchovy a vzdělávání, a to jak v historické a současné perspektivě tak na národní a mezinárodní úrovni. Jednotlivé semináře jsou orientovány na kritickou sebereflexi, diskuzi a práci na projektech s praktickými výstupy.