Charles Explorer logo
🇬🇧

Non-fiction Audiovisual Works

Class at Faculty of Social Sciences |
JKM133

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Non-fiction a pojmy "dokumentární", "dokumentační", "dokumentární hodnota" (4. 10. 2023)

Autenticita jako základní předpoklad komunikace (11. 10. 2023)

Uchopení a interpretace reality a role autora (Barnow, Renov, Nichols, Branko atp.) (18. 10. 2023)

Žánrové spektrum dokumentární tvorby (25. 10. 2023)

Dramaturgie non-fiction tvorby a podoby literární přípravy (1. 11. 2023)

Non-fiction autorská tvorba - dokument jako schématový a programový typ ve vysílání (8. 11. 2023)

Po hraně publicistiky a dokumentu (15. 11. 2023)

Rozhlasový dokument a svět se zavřenýma očima (22. 11. 2023)

Poslech vybraných ukázek rozhlasové non-fiction tvorby. (29. 11. 2023)

Komentovaná projekce ukázek z některých základních děl českého dokumentárního filmu. (6. 12. 2023)

Komentovaná projekce ukázek z některých základních děl světového dokumentárního filmu (13. 12. 2023)

Dokument jako mediální produkt (projekt, forma, realizace) v rozhlase a v televizi (20. 12. 2023)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posluchači se prostřednictvím přednášky seznámí se specifickými přístupy rozhlasového, filmového a televizního dokumentu k realitě. Překročí hranici od časovosti k nadčasovosti, na konkrétních příkladech si uvědomí výzvy i hrozby přinášející tento druh tvorby.

V rámci seminářů si vyzkouší vytvořit vlastní projekt prezentovatelný v rámci rozhodovacích procesů v mediálním průmyslu, na němž si osvojí i vlastní autorská hlediska a tvůrčí možnosti.