Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Problems

Class at Faculty of Social Sciences |
JSB025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zoom link kurzu je dostupný pro přihlášené studenti na moodlovské stránce kurzu, kde jsou také k dispozici všechny potřebné materiály a podklady pro absolvování kurzu.   

Hlavním zdrojem aktuálních informací informací je webová stránka kurzu na Moodle, studenti jsou vyzváni k aktivnímu sledování této stránky. 

Tematické okruhy

Úvod do studia sociálních problémů – zabývá se různým pojetím sociálních problémů, definováním a vývojem chápaní (definice) pojmu sociální problém a seznamuje studenty se základní tematickou architekturou kurzu. Následně se pak zabývá kurz těmito okruhy:

·         Objektivita subjektivita SP

·         Role teorií v sociálních vědách

·         Sociální problém v sociálních vědách

·         Sociální problém v ČR

·         Vývoj vybraných teorií v kostce a jejich perspetivy na to co je a není sociální problém:  funkcionalismus, interakcionismus, teorie konfliktů

·         Domácí násilí jako sociální problém?

·         Zločinnost jako sociální problém a trest jako řešení?

·         Zkoumání sociálních problémů a zodpovědnost výzkumníků ve společenských vědách

·         Gender a s tím spjaté otázky

·         Migrace jako sociální problém?

·         Bezdomovectví jako sociální problém?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz dává odpovědi na zásadní otázky týkající se příčin vzniku a přetrvávání sociálních problémů. Zabývá se zkoumáním škodlivosti a prospěšnosti sociálních problémů v moderní společnosti.

Objasňuje také, jaké zásadní typy řešení těchto problémů nabízejí jednotlivé teoretické přístupy a jaké mají výhody a nevýhody. Odpovídá na otázky: Jak a kým jsou společenské problémy ve společnosti definovány? Jak se tyto problémy vyvíjí a jak se dostávají do povědomí široké veřejnosti? Kurz nabízí komplementární pohled na jednotlivé teoretické přístupy a snaží se studenty vést k jejich kritické reflexi.

Praktická využitelnost jednotlivých teorií v analýze společenských věd je průběžně demonstrována na konkrétních příkladech ze života (české) společnosti. Na řadu konkrétních problémů se pak kurz zaměřuje podrobněji a ukazuje jejich vnímání z pohledu různých teoretických perspektiv.

V neposlední řadě se pak zabývá pozicí sociálních vědců při pojmenovávání řešení sociálních problémů.