Charles Explorer logo
🇬🇧

Central European history seminar I

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata seminářů:

Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední EvropěJakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. stoletíPerutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seminární formou probírá vybrané aspekty kurzu Dvě století střední Evropy I v období od přelomu 18. a 19. století do druhé světové války.

V zimním semestru 2022 jso vypsány tyto semináře:

Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední Evropě

Jakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950

Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945

Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století

Perutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945

Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945

Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945