Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Southeastern Europe

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB060

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 1)    Úvodní informace 2)    Země jihovýchodní Evropy na konci 80. let 20. století a jejich transformace 3)    Vnitřní a vnější příčiny jihoslovanské krize 4)    Politický a socioekonomický vývoj exjugoslávských republik po rozpadu Jugoslávie v komparaci 5)    Politický a socioekonomický vývoj Rumunska a Bulharska po roce 1989 v komparaci 6)    Politický a socioekonomický vývoj albánského prostoru po roce 1989

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů současnosti v oblasti jihovýchodní Evropy, zejména těch, které byly vyvolány změnami v mezinárodních vztazích, a důsledky na dosavadní rovnováhu sil v globálním měřítku v devadesátých letech minulého století. Pozornost je rovněž soustředěna na razantní nástup nacionalismu a krize komunistických autoritativních režimů.

Kurz sleduje vývoj a hlavní problémy v oblasti jihovýchodní Evropy po roce 1989 s důrazem na politický vývoj (vnitřní i zahraniční), transformaci hospodářství, a socioekonomické reformy.