Charles Explorer logo
🇬🇧

German Speaking Countries Today

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Německo:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- hospodářský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- politický systém (volby, odpovědnosti, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkové shromáždění, Spolková vláda? Spolkový prezident, Spolkový ústavní soud)  

Rakousko:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- hospodářský a společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu přednášky)

- politický systém

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

MOODLE - podrobně zpracovaná studijní opora: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3000

Tématem kurzu budou nejvýznamnější problémy SRN a Rakouska, a to jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické.

Vnitropolitické: energetická přestavba a problémy, multietnická společnost, imigrace, konzervativní a liberální pojetí sociálního státu, probíhající populační krize, kultura "vysoká" i populární, problémy životního prostředí. Zahraničněpolitické: vztah SRN ke krizovým oblastem, obchodní politika a protekcionismus, vztah k EU, vztah k Rusku.