Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Western Europe

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB062

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy, požadavky ke zkoušce. Společné trendy určující současný vývoj zemí ZE

2) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Francie

3) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Velké Británie

4) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Itálie a Španělska

5) Politický populismus a radikalismus v zemích západní Evropy

6) Secesionistická a regionální hnutí v současné západní Evropě

7) Dopady krizí posledních let (pandemie Covid-19, ruské agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace) na země ZE Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč.     Harmonogram předmětu v ZS 2023-24 Úvodní bloková přednáška:

6.

10. 2023, 17:00-19:50, online: https://cesnet.zoom.us/j/97937619213 Nahlášení/konzultace tématu seminární práce: nejpozději do

15.

12. 2023, 24:00 (úkol v Moodlu) Termín pro odevzdání seminárních prací:

15.

1. 2024, 24:00 (Moodle) Zkouška: tři vypsané termíny v rozmezí od

8.

1. do

15.

2. 2024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvádí posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Zvláštní pozornost je věnována vzestupu populistických tendencí v politice západoevropských států, posilování regionalismu, a dopadům krizí posledních let (pandemie Covid-19, ruské agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace).

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na , klíč .