Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor seminar for Czech-German studies II

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu2. Diskuze nad termíny a metodologií3. Test ze základních pojmů vztahujícím se k odbornému textu dle knihy doc. Šanderové4. Exkurze (dle domluvy se studenty)5. Prezentace postupu prací I.6. Prezentace postupu prací II.7. Prezentace postupu prací III.8. Prezentace postupu prací IV.9. Závěrečná diskuze   Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.) účast na semináři                   18 přípravná četba                      29 příprava textů (10 stran) k prezentaci                                            30 písemné oponentury              18 seminární ("předbakalářská") práce 20 stran                                            30

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na nácvik a prohloubení dovedností spojených s přípravou bakalářské práce. Navazuje na předmět Bakalářský seminář pro česko-německá studia I a je postaven na diskuzi vznikajících pracovních částech textů bakalářských prací.