Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexical-Stylistic Seminar

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

týden  

Písemný a mluvený projev

Lexikální rozbor - kolokace, idiomy, přirovnání

Stratifikace češtiny

Útvary

Slovotvorba  

Úkol 1/ 10 jevů mluveného projevu – zdroj seriál „Semestr“ 2/ 2 příklady slohového útvaru, ke každému textu vytvořit 4-5 otázek 3/ Slovotvorba: vytvořit odvozená slova minimálně k 10 slovům z textu z učebnice Čeština pro cizince B1

Odevzdat: elektronicky do Moodlu do 8:59 před lekcí

Příklady slohového útvaru vložit buďto el. odkazem nebo jako fotografii/sken    

Studijní literatura, zdroje      

Semestr | Stream

(minutáž)

Kadeřnictví | Stream

(minutáž)  

Czech it up! 4

(CIU)

Elektronické handouty

Čeština pro cizince B1

(CB1)   1 6. 10.

# Září | Stream  0:00-10:35

Je modeling opravdu takové terno? | Stream 6:16

Spisovná a nespisovná čeština – s. 14

Zpráva (CIU s. 86, 87)

L4 Text Tatrovkou kolem světa – s. 138, 139; 2/138 1/ # Září | Stream10:35-23:15 2/ útvar: zpráva 3/ text: Tatrovkou kolem světa – s. 138, 139

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 13. 10., 8:59 h 2 13. 10.

# Září | Stream  10:35-23:15

Je vegetariánství zdravé? | Stream 6:19

Spisovná a běžně mluvená čeština – s. 28 + 2/29 oznámení

L5 Text Od silonek k džínům – s. 156-158; 2a,b/156, 5+9/158, 7/159 1/ # Říjen | Stream0:00-14:40 2/ útvar: oznámení 3/ text: Od silonek k džínům s. 156, 157

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 20. 10., 8:59 h 3 20. 10.

# Říjen | Stream 0:00-14:40

Je přátelství důležitější než rodina? | Stream 6:00

Expresivita a slova citově zabarvená – s. 42 návod

Čtení: B

Text I Baťa – s. 165, 2/165/, 4/167 1/ # Říjen | Stream 14:40-24:45 2/ útvar: návod 3/ text: Baťa – s.  165

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 27. 10., 8:59 h 4 27. 10. děkanské volno

# Říjen | Stream 14:40-24:45     stížnost   1/ # Listopad | Stream 0:00-12:30 2/ útvar: stížnost

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 3. 11., 8:59 h 5 3. 11.

# Listopad | Stream 0:00-12:30

Jak nejlépe zvládat stresové situace? | Stream 6:09

Odborná, zájmová a profesní komunikace + 6,7/57 reklamace

Čtení. Text I Žádost o místo grafika – s. 193, cv. 2/193 1/ # Listopad | Stream 12:30-22:05 2/ útvar: reklamace 3/ text: Žádost o místo grafika – s.  193

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 10. 11., 8:59 h 6 10. 11.

# Listopad | Stream 12:30-22:05

Jak poznat lháře? | Stream 6:30

Neologizmy a archaismy – s. 70

životopis

Text II Životopis – s. 196-197; cv. 9/197 1/ # Prosinec | Stream 0:00-11:15 2/ útvar: životopis 3/ text: Životopis – s. 196, 197

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 17. 11., 8:59 h 7 17. 11. volno

# Prosinec | Stream 0:00-11:15     motivační dopis   1/ # Prosinec | Stream 11:15-21:56 2/ útvar: Motivační dopis  

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 24. 11., 8:59 h 8 24. 11.

# Prosinec | Stream 11:15-21:56

Je lepší být manželka, anebo žít na psí knížku? | Stream 6:28

Internacionální slova a odborné termíny – s. 84 + 5/85 dotazník

Cizinci pracující v ČR s. 205 + Problémy aneb neflexibilní úřadování – s. 206, cv. 2/205, 4/207 1/ # Leden | Stream 0:00-12:25 2/ útvar: dotazník 3/ text: Cizinci pracující v ČR s. 205 + Problémy aneb neflexibilní úřadování – s. 206,

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 1. 12., 8:59 h 9 1. 12.

# Leden | Stream 0:00-12:25

Může tetování zvýšit atraktivitu? | Stream 6:20

Typy vět podle komunikační funkce – s. 93 reklama

Pivní lázně s. 235- 236; cv. 3/235, 7/237 1/ # Leden | Stream 12:25-25:20 2/ útvar: reklama 3/ text: Pivní lázně s. 235-236

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 8. 12., 8:59 h 10 8. 12.

# Leden | Stream 12:25-25:20

Je pro dítě důležitý biologický otec? | Stream 6:22

Jazykové prostředky k navázání a udržení kontaktu v komunikaci – s. 98 inzerát

Text Otto Wichterle – s. 241-242; 3/241, 242; 7/242,243 1/ # Únor | Stream 0:00-9:50 2/ útvar: inzerát 3/ text: Otto Wichterle – s. 241-242

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 15. 12., 8:59 h 11 15. 12.

# Únor | Stream 0:00-9:50

Fungují horoskopy, i když na ně nevěříte? | Stream 6:00

Slova knižní a básnická – s. 112 recenze

Seznamka – s.267-268; 3/267, 6/268, 7/269 1/ # Únor | Stream 9:50-15:30 2/ útvar: recenze 3/ text: Seznamka – s. 267-268

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 22. 12., 8:59 h 12 22. 12.

# Únor | Stream 9:50-15:30

<

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základem semináře jsou jazyková analýza autentických a didaktických textů, stylistické rozlišování jednotlivých rovin, žánrové ukotvení odpovídající úrovni jazyka a produkce jednotlivých útvarů. V semináři se pracuje s různými útvary a stylistickými polohami, studenti se seznamují se základní stratifikací češtiny. Důraz se klade na volbu správných a vhodných jazykových i komunikačních prostředků.

Tematické okruhy:

- soukromá a neformální komunikace

- písemná a ústní komunikace

- formální komunikace

- veřejné písemnosti

- zpráva, oznámení, inzerát, návod, žádost, recenze, stížnost, životopis, motivační dopis, publicistický text, literární / umělecký útvar