Charles Explorer logo
🇬🇧

Polish I

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB150

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program kurzu. 1-2. Výslovnost jednotlivých hlásek a fonetická cvičení. 3-4.

Výslovnost nosových samohlásek a fonetická cvičení. Základní slovní zásoba (pozdravy, dny v týdnu atd.). 5-6.

Slovesa být, mít a chtít v přítomném čase. 7. pád jednotného a množného čísla podstatných a přídavných jmen – úvod, čtení, gramatická a lexikální cvičení. 7-8. Slovesa moci a muset v přítomném čase.

Několik vět o sobě v polštině – konverzace a opakování dosavadních znalostí. 9. Obchod a nakupování – rozvoj slovníku.

Základní číslovky a jejich praktické použití. 10. Slovesa v přítomném čase – úvod a cvičení. 11.

Slovesa v přítomném čase – konverzace, poslechová a lexikální cvičení. 12. Vykání a tykání v polštině – úvod a cvičení. 13-14.

Minulý čas pravidelných sloves – gramatický úvod, cvičení a konverzace s použitím přítomného a minulého času. 15. Minulý čas nepravidelných sloves končících na –eć . Úvod, cvičení a konverzace. 16. Řadové číslovky a určování času. 17.

Věci kolem nás – rozvoj slovníku. 4. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen. 18. Opakování dosavadních znalostí. Česko-polská homonyma. 19-20.

Druhý pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen. Zápor v polštině – úvod a praktická cvičení. 21.

Ve světě moderních technologií – rozvoj slovníku, konverzace. 22-23. Budoucí čas dokonavých a nedokonavých sloves – úvod, cvičení a konverzace. 24.

Opakování dosavadních znalostí. Vánoce v polské kultuře.