Charles Explorer logo
🇬🇧

Polish III

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB152

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program kurzu: 1-2. Opakování dosavadních znalostí – cvičení a konverzace s důrazem na správné použití sloves. Lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, konverzace.

4. Poslechová cvičení – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, kreativní práce s textem, konverzace.

5. Kolik ušetříme? Rozvoj slovníku, poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

6. Víte, kdo to je? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

7. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí. 8-9. Cestování (vlakem, autobusem, letadlem) – rozvoj slovní zásoby, konverzace, čtení a poslech.

10. Temná minulost v muzeích – poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

11. Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

12. Víte, kde je…? Poslech, rozvoj slovníku a konverzace.

13. Podmiňovací způsob – gramatický úvod a praktická cvičení.

14. Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

15. Lexikální cvičení, konverzace, opakování dosavadních znalostí.

16. Co stojí za to vidět v Polsku? - konverzace, rozvoj slovníku, lexikální cvičení.

17. Souborové číslovky – gramatický úvod a cvičení.

18. Popis místa – konverzace na základě nahrávek, rozvoj slovníku.

19. Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

20. Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

21. Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

22. Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů, nahrávek). Opakování dosavadních znalostí. 23-24. Prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o třetí část kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurzy Polština I a Polština II.