Charles Explorer logo
🇬🇧

Polish IV

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB153

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Opakování dosavadních znalostí (lexikální a překladová cvičení, konverzace a psaní).

Popis místa – poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby (vyjadřování názorů), konverzace.

Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a praktická cvičení.

Média a jejich vliv na člověka – rozvoj slovníku, lexikální cvičení. Svoboda projevu – konverzace na základě textu.

Dezinformace – rozvoj slovníku na základě nahrávky, konverzace.

Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

Základy právní polštiny – rozšiřování slovní zásoby, lexikální cvičení a konverzace.

Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

Kreativní cvičení aneb jak voní naše sny. Rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.

Třetí a pátý pád jednotného a množného čísla – úvod a praktická cvičení.

Storytelling v praxi: jak vyprávět? Psaní (praktická cvičení).

Přechodníky v polštině – způsob tvoření a cvičení.

Oblíbená místa v Polsku – prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Čtvrtá část intenzivního kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurz Polština III nebo jiný kurz polštiny v rámci studijního pobytu v Polsku.