Charles Explorer logo
🇬🇧

M.A. Thesis Seminar I

Class at Faculty of Social Sciences |
JTM002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus/program konkrétního semináře se určuje jeho vedoucí po dohodě se studenty.

Svoboda: bude upřesněno po dohodě se studenty

Váška (ES): viz příložený soubor. Aktualizováno pro LS 2024.

Kasáková (ZES): základní rámec viz přiložený soubor

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Diplomový seminář I (JTM002) je určen především k přípravě projektu diplomové práce ve smyslu soustředění na heuristickou práci a načtení základní literatury potřebné jak k samotné práci, tak i k jejímu koncepčnímu ukotvení v rámci programu, tj. literatury zahrnuté v seznamu literatury k SZZK (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/magisterske-programy/mezinarodni-teritorialni-studia-nmts). Splněním studijní povinnosti se v tomto případě rozumí: a) zejména příprava a odevzdání kvalitního projektu diplomové práce, který studentovi v termínu určeném harmonogramem příslušného školního roku registruje v SIS dohodnutý vedoucí práce b) splnění dalších povinností, určených vedoucím diplomového semináře v souladu s požadavkem na studium základní koncepční literatury