Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary East-Central Europe

Class at Faculty of Social Sciences |
JTM281

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se formou semináře věnuje aktuálním společenským, politickým a hospodářským problémům zemí středovýchodní a jihovýchodní Evropy.

K jednotlivým tématům si studenti na základě předchozí dohody s vedoucími semináře připravují prezentace vycházející ze současných událostí konceptualizované skrze úvodní referát, který každou hodinu zastřešuje (20 minut). Po nich následuje diskuse mající za cíl osvětlit historické kořeny problémů a současné kontextuální souvislosti s ohledem na další země areálu.