Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Ancient and Medieval Philosophy (for theologians)

Class at Catholic Theological Faculty |
KFIL002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Antická filosofie: Počátky řeckého filosofického myšlení - mýtus a logos, Předsókratovská filosofie (Míleťané, Eleaté,

Hérakleitos a Pýthagoras, Atomisté), Vrcholné období řecké filosofie (Sokrates a Platón, Aristotelés), Poaristotelská filosofie

(stoici, Epikúros, Novoplatonismus).

Středověká filosofie: Antická filosofie a křesťanství, patristika (Justin, Klémens, Órigenés), zdroje středověké filosofie

(Augustin, Boethius, Pseudodionýsios), raný středověk (artes liberales, Jan Scotus Eriugena), 11. a 12. století (problém univerzálií, Anselm z Canterbury, Abaelard, židovské a muslimské myšlení), 13. století Robert Grosseteste, Bonaventura,

Albert Veliký, Tomáš Akvinský, latinský averroismus), 14. století (Rajmund Lullus, Jindřich z Gentu, Jan Duns Scotus, Vilém

Ockham, Mistr Eckhart), 15. století (Jean Gerson, Mikuláš Kusánský), doznívání středověké filosofie (humanismus a renesance, druhá scholastika)