Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Themes of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obecný úvod do starozákonního myšlení. Literární úvod do starozákonního písemnictví.

Princip staroizraelského zákonodárství. Půst s ohledem na Izajáš 58.

Levirátní zákon. Paběrkovací zákon.

Staroizraelské svátky. Desátkový rok.

Sociální témata v knize Rút. Desatero.

Deuteronomistický kodex I. Deuteronomistický kodex II.

Kniha smlouvy. Zákon svatosti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět předkládá přehled základních sociálních témat starozákonní etiky. Pozornost bude věnována starozákonním textům, zejména sociálním důrazům Tóry (Kniha smlouvy, Zákon svatosti, Deuteronomistický kodex).

Přednáška s prvky semináře (aktivní vstupy studentů) bude soustředěna na problematiku starozákonní etiky a klasická témata starozákonní teologie ve vztahu k tehdejšímu posluchači (Izraelitovi) a s ohledem na možné aplikace aktuálním posluchačům (co z principů sociálního chování je stále nosné). Student má přehled o tom, jak fungovala staroizraelská společnost z hlediska sociálních vazeb.

Student se naučí aplikovat principy starozákonní etiky. Student umí vyložit záměr staroizraelských sociálních zákonů.