Charles Explorer logo
🇬🇧

Ivrit V

Class at Hussite Theological Faculty |
L0027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Doplnění znalostí tvarosloví slovních druhů, především vybraných skupin sloves (tzv. slabá slovesa). Četba a analýza textů (žurnalistika, odborná literatura s judaistickou tématikou, výňatky z moderní izraelské beletrie).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz navazuje na předcházející kurzy moderní hebrejštiny. Doplňuje znalosti z oblasti morfologie, syntaxe nebo lexikologie či idiomatiky. Důraz je kladen na poslední dva aspekty gramatiky, neboť v tomto předmětu jde o to, aby si studenti osvojili širší slovní zásobu odpovídající středně-pokročilé znalosti jazyka, a byli schopni samostatně pracovat s náročnějšími texty moderní hebrejštiny, a v menší míře také rozumět mluvenému projevu.

Z tohoto důvodu se v hodinách pracuje maximálně s texty různých žánrů, které jsou analyzovány z gramatického hlediska po různých stránkách. Nechybí rovněž práce s audiovizuálními materiály.

UPOZORNĚNÍ!!! ZIMNÍ SEMESTR AR 2020/2021 - VÝUKA PROBÍHA ONLINE DLE ROZVRHU PROSTŘEDNICTVÍM MICROSOFT TEAMS. KÓD TÝMU: r62b1k5