Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Synagogue Poetry

Class at Hussite Theological Faculty |
L0043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do problematiky, úvod do tzv. metrické poezie. Dunaš ibn Labrat. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků (Šlomo ibn Gabirola, Jehudy ha-Leviho, Abrahama ibn Ezry) I. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků II. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků III. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků IV. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků V. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků VI. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů E.

Kallira a aškenázských židovských básníků (Šlomo Jehudy ha-Bavli, Mešulama Kalonyma, r. Šimona z Mohuče, Meira ben Jicchaka) I. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků II. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků III. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků IV. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků V. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů jemenských židovských básníků VI. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů byzantských židovských básníků.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit znalosti vztahující se k problematice židovské synagogální poezie.

Během semináře studenti průběžně pracují s vybranými hebrejskými poetickými texty. Po absolvování semináře získá student přehled o židovské liturgické poezii tzv. sefardských a aškenázských komunit jakož i o rozdílech mezi nimi. Požadavkem pro zápis do kurzu je základní znalost hebrejštiny.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen písemným překladem a rozborem vybraného poetického textu.