Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Administration II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět Sociální správa se v II. části zaměří na tato témata:  

PROCESY v soc. správě:

Správní řízení (zásady a specifika, Správní řád)

Legislativní proces (normativní právní akty, legislativní proces v ČR)

Státní služba (správní úřady a orgány státní správy, státní zaměstnanci)

VÝKON soc. správy: 

Financování (východiska a principy, příjmy a výdaje, způsoby financování a efektivita) 

Mamagemet a leadership (úrovně, typy, činnosti, fáze plánování, realizace, hodnocení) 

Kontrolní činnost (zásady a průběh kontroly, kontrola státní, finanční a jiná)

OBORY soc. správy:

Správa ve zdravotnictví

Správa zaměstnanosti

Sociální správa v jiných správních systémech – Správa politiky bydlení, Správa ochrany cizinců, Správa pro vzdělávání, Správa ve věci trestné činnosti, Ochrana spotřebitele  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě.

Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako disciplíny, která studuje – s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení. Uspořádání a fungování veřejné správy.

Studenti tak získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy. Objasňují se také základní rysy vývoje veřejné správy se zaměřením na novodobé dějiny veřejné správy na území ČR.

Student získává znalosti pro celou oblast veřejné správy, osvojuje si praktické dovednosti při praktickém vyhledávání aktuálních informací legislativního a sociálně správního systému, a rozšiřuje své profesní kompetence pro možné zastupování ohroženého klienta vznikem nebo rozvojem sociálních dysfunkcí.